Thông Báo Ban Quản Trị GTAT:

BẢO TRÌ, TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG MÁY CHỦ CSGT!!

Thông Báo BQT:  Website đang trong quá trình nâng cấp và hoàn thiện trong thời gian sớm nhất. link vào trang chủ http://canhsatgiaothong.tk, hoặc http://csgt.gov.vn

                                Đang trong quá trình nâng cấp hệ thống Diễn Đàn

                                

Ban Quản Trị CSGTVN:

Executive Administration:  Hoàng Đức Chung (http://facebook.com/CSCD.BCAVN)

Lead Head Administration: Đang tìm. . .

Head Administration Team: Đang tìm. . .

Senior Administration Team: Đang tìm. . .

* - Bộ Phận Senior Administrator :

Leadership General Administration Team: Đang tuyển.

Unassigned General Administration Team: Đang tuyển.

General Administration Team:  Đang tuyển.

Junior Administration Team:  Đang tuyển.


LƯU Ý!  Chỗ nào có ghi ''Đang tuyển'' tức là tại chức vụ đó đang tuyển nhân lực, ''Đang tìm'' tức là sẽ lên chức vụ đó khi hoàn thành tốt chức vụ của bộ phận ''Senior Adminstrator''